Polecane Obiekty


Noclegi Jantar
Pensjonat U Maćka
Jantar


U Marianny
Augustów


Noce i Dnie Hotel & Restauracja
Konstancin Jeziorna


Hotel Mazuria
Mrągowosylwester
Cielęcina
Noclegi Grodzisk Mazowiecki
Lekcje gry na fortepianie Wilanów
Wynajem Fortepianu
Tatrzański Park Narodowy
Morskie Oko - największy staw w Tatrach ( pow. 34,5 ha, głęb. 50,8 m. ). W okresie od listopada do maja jest zamarznięty, a grubość lodu przekracza 1,5 m.Staw ten jest jedynym w Polskich Tatrach zbiornikiem z naturalnie występującymi pstrągami potokowymi. Uzasadnia to nazwę wypływającego zeń Rybiego Potoku.
www.cyf-kr.edu.pl/tpn

Babiogórski Park Narodowy
Źródła skalne - występują w górnej, urwistej części północnych stoków, w żlebach oraz kotłach, a także w górnej części stoków południowych, w dnie rozległych nisz osuwiskowych. W większości są to źródła stałe, zasilane wodą pochodzącą z roztopów i opadów deszczu, która gromadzi się w warstwach piaskowca magurskiego. Najwyżej położonym źródłem na Babiej Górze jest Głodna Woda pod Diablakiem, wypływająca na wysokości 1625 m n.p.m.
www.bgpn.pl

Karkonoski Park Narodowy
Karkonoskie wodospady - najbardziej znanymi sa wodospady Szklarki i Kamieńczyka. Wodospad Kamieńczyka jest najwyższym wodospadem nie tylko w Karkonoszach, ale i w całych Sudetach. Jego wody spływają trzema kaskadami, z wysokości 27 m. Szczególnym pięknem odznacza się wodospad Szklarki, osiągający wysokość 13 m.
www.kpnmab.pl

Białowieski Park Narodowy
Rzeka leśna - jedyną rzeką w Polsce, nad którą zachowały sie lasy wzdłuż całego jej biegu, od źródła aż po ujście, jest płynąca przez Puszczę Białowieską Orłówka. Meandrując w scenerii pierwotnej puszczy, zbiera ona wody na odcinku około 4 km. Niemal równoległy do jej brzegów biegną granice leśnych uzdrowisk.
www.bpn.com.pl

Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Struga Siedmiu Jezior - niewielki ciek wodny o długości 13,9 km. Jego zlewnia w 85 % pokrywa się z obszarem Parku. Łączy ze sobą aż osiem jezior. Największe z nich to jezioro Ostrowie (270 ha, głęb. 43 m) posiada wody o 1 klasie czystości. W całej Strudze odnotowuje się wiele cennych gatunków roślin i zwierząt.
www.park.borytucholskie.info

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziora polodowcowe - duże głębokie jeziora rynnowe, cechujące się zróżnicowaniem termicznym górnych i dolnych warstw wody oraz zmieniającymi się wraz z głębokością warunkami świetlnymi. Największa głębokość osiąga Jezioro Góreckie - 17,3 m. W miejscach, gdzie wytopiły się bryły lodu zagrzebane pod osadami lodowcowymi, wytworzyły się niewielkie obniżenia zazwyczaj wypełnione wodą tzw. oczka polodowcowe.
www.wielkopolskipn.pl

Gorczański Park Narodowy
Gorczańskie potoki - górne odcinki ich dolin są głęboko wcięte pomiędzy strome zalesione zbocza, o korytach wąskich i krętych i szybkim nurcie wody. Na stromych skalnych progach powstają niewielkie wodospady. W środkowych odcinkach, gdzie nurt jest wolniejszy a koryto szersze, tworzą się tzw. kamieńce nadpotokowe. W dolnym brzegu potoki staja się niewielkimi górskimi rzekami. Ich koryta pokrywa warstwa drobnych otoczaków. Powstają też na nich nieduże przybrzeżne zastoiska.
www.gpn.pl

Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczańskie potoki - charakteryzują się czystą i dobrze natlenioną wodą. W tym środowisku, ubogim w świat roślin, żyją liczne drobne bezkręgowce (jętki, widelnice, chruściki, kiełże, mięczaki), ryby ( pstrąg potokowy, głowacz pręgopłetwy i strzebia potokowa), a także ptaki i ssaki (płuszcz, pliszka górska, bóbr, wydra, karczownik).
www.bdpn.pl

Świętokrzyski Park Narodowy
Czarna Woda - jeden z największych i najpiękniejszych cieków ŚPN opływający od strony północnej masyw Łysogór. W dolinie znajdują się bardzo malownicze i interesujące przyrodniczo śródleśne łąki. Rzeka kończy swój bieg na wschodnich stokach Chełmowe Góry, gdzie łączy się Pokrzywianką.
www.swietokrzyskipn.org.pl

Magurski Park Narodowy
Wisłoka - rzeka górska skalno-aluwialne jej koryto charakteryzuje się występowaniem tzw. Progów i łach rumowiskowych. Naniesione przez wodę otoczaki, tworzą kamieńce na łagodnym jej brzegu. Z kolei na brzegu stromym, w wyniku erozji bocznej, odsłaniane są naprzemiennie ułożone warstwy piaskowców i łupki fliszu karpackiego.
www.magurskipn.pl

Park Narodowy Gór Stołowych
Kalny grzyb - piaskowcowa forma skalna, ukształtowanana przestrzeni milionów lat prze działalność różnych czynników erozyjnych, głównie wody. Zamarzająca woda rozsadzała skały, a procesy wymywania doprowadziły do powstania wielu fantazyjnych form.
www.pngs.pulsar.net.pl

Pieniński Park Narodowy
Dunajec - rzeka o długości 251 km, prawy dopływ Wisły, powstająca z połączenia Czarnego i Białego Dunajca. Jej poziom ulega dużym okresowym wahaniom a temperatura wody wynosi 6,5 - 14 oC. Na 87 - 95 km biegu rzeka wpływa w Przełom Pieniński. Płynąc przezeń w siedmiu pętlach wydłuża swój bieg z 2,8 km w linii prostej do 8 km. Jej spadek na tym odcinku wynosi 20 m.
www.pieninypn.pl

Drawieński Park Narodowy
Rzeczne Doliny - Drawa i Płociczna płyną na znacznej długości w głębokim wąwozie tworząc malownicze zakola. W niektórych miejscach wysokość wzniesień dochodzi do 35 m. Rosnące w dolinach drzewa przewracając się przegradzają koryto rzeki. Obecność wykrotów decyduje o bogactwie życia w wodzie, tworzą się wypłycenia i głęboczki będące siedliskiem zróżnicowanej roślinności. Miejsca pod gałęziami stanowią kryjówkę dla zwierząt.
www.dpn.pl

Narwiński Park Narodowy
Rzeka wielokorytowa - Narew na odcinku Parku stanowi przykład zachowanej w niezmienionym stanie rzeki anastomozującej. Wielokrotnie, na przemian łączące się i rozdzielające koryta tworzą prawdziwy labirynt. Cieki ta maja znaczną głębokość i płaskie dno, a ich brzegi są zabezpieczone przed erozja boczną prze systemy korzeniowe roślin.
www.npn.pl

Roztoczański Park Narodowy
Stawy - choć zakładane prze człowieka, odgrywają ważną rolę wzbogacając bioróżnorodność obszarów ubogich w wody powierzchniowe. Jeśli prowadzona na nich gospodarka rybacka nie jest zbyt intensywna, ich obrzeża i dno porasta roślinność wodno szuwarowa, wśród której znakomite warunki do życia znajdują liczne gatunki zwierząt.
www.roztoczanskipn.pl

Park Narodowy "Ujście Warty"
Nadwarciańskie rozlewiska - rzeka zaczyna przybierać jesienią, a wysoki poziom wód utrzymuje się całą zimę, osiągając najwyższy stan wiosną (wahania poziomu wody mogą dochodzić do 4 m.) Warta rozlewa się wówczas na obszarze ok. 5 tys. ha., tworząc rozległe, przypominające płytkie jezioro, mokradła, mogące zgromadzić około 121 mln m3 wody.
www.pnujsciewarty.gov.pl

Biebrzański Park Narodowy
Mokradła i bagna - wiosną, z topniejących śniegów z otaczających Dolinę Biebrzy wysokoczyzn spływają wody - rzeka przybiera, tworząc wielkie rozlewiska. Z resztek łąkowych roślin pod wodą powstaje substancja organiczna zwana torfem. Dlatego Biebrzański Park Narodowy to obszar ochrony torfowisk niskich, gdzie można spotkać rzadkie i cenne rośliny bageinne oraz wiele gatunków ptaków wodno-błotnych.
www.biebrza.org.pl

Wigierski Park Narodowy
Wigry - są największym i najgłębszym spośród 42 jezior, jakie znajdują się na terenie WPN. Nazwa jeziora pochodzi od jaćwieskiego słowa wingris, które oznacza kręty. Jezioro charakteryzuje się bowiem kręta linia brzegową i jest urozmaicone wyspami, zatokami, głębinami, śródjeziornymi górkami i przybrzeżnymi obszarami płycizn.
www.wigry.win.pl

Woliński Park Narodowy
Zalew Szczeciński - największy słodkowodny akwen Polski, w skład którego wchodzą tez wsteczna delta Świny oraz kompleks rozlewisk i okresowo zalewanych wodno błotnych wysp. Podczas wiosennych i jesiennych sztormów wody Bałtyku spiętrzanie przez północne wiatry zalewaj wyspy, powodując zmiany w chemicznym i biologicznym profilu wód Zalewu.
www.wolinpn.pl

Poleski Park Narodowy
Uroczysko "Mszary" - kompleks torfowisk niskich, które w okresie wiosennym często bywają podtopione. Porastają jej zespoły turzyc, licznie występuje tu brzoza niska. Kilka niewielkich wyniesień porośniętych jej przez zespół trzęślicy modrej, z ciemiężycą zieloną i paprocią nasieźrzałem pospolitym.
www.poleskipn.pl

Słowiński Park Narodowy
Bałtyk - jest młodym morzem, które swój obecny kształt osiągneło ok. 2000 lat temu. Jego wody są stosunkowo nisko zasolone, dlatego zyskało ono miano "najsłodszego morza świata". Zamieszkiwane prze specyficzne gatunki roślin i zwierząt. Powierzchnia Bałtyku w granicach SPN wynosi 11.171 ha (2 mile morskie).
www.slowinskipn.pl

Kampinowski Park Narodowy
Utworzony został uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. Aktualna powierzchnia parku wynosi 38544 ha, w tym 68 ha zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów. Wydmy są najważniejszym elementem budowy terenu Puszczy. Tereny bagienne powstały w odciętych od głównego nurtu korytach Prawisły. Żyzne i wilgotne podłoże opanowywała roślinność bagienna i szuwarowa.
www.kampinoski-pn.gov.pl

Ojcowski Park Narodowy
Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają pocz. XIX w. i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. 14 stycznia 1956 r. został utworzony wówczas jako szósty w Polsce - Ojcowski Park Narodowy. Piękno Doliny Prądnika, bogata flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka polski.
www.opn.pan.krakow.plArłamów, Augustów, Babice Stare, Bachanowo, Barczewo, Bardo, Białobrzegi,  Białowieża, Bielsko Biała, Biały Bór, Biały Dunajec, Białystok, Błędów, Bocheniec, Bochnia, Bogatynia, Bolesławiec, Borków, Borowo, Boszkowo, Brenno, Brodnica, Brodnica Góra, Brożowka, Brzeźnica, Buczki, Budy Grabskie, Buk, Bukowiana Tatrzańska, Busko Zdrój, Bydgoszcz, Bytów, Bystrzyca Kłodzka, Cedzyna, Chełmno, Chmielno, Chłopy, Chrzszczany, Chyżne, Ciechocinek, Cieszyno, Człuchów, Darłówko, Dębica, Dobczyce, Duszniki Zdrój, Dymaczewo, Dziwnów, Dziwnówek, Długopole Zdrój, Dźwiżyno, Dąbki, Dąbrowa, Domaszków, Dormowo, Dźwirzyno, Ełk, Firlej, Gąski, Gdańsk, Gierzwałd, Giżycko, Głuchołazy, Gołuń, Goniądz, Gościm, Gordejki, Grajewo, Gronów, Grabowo, Grzymek, Gulbity, Gzowo, Hajnówka, Inowrocław, Iwonicz Zdrój, Istebna, Jadwisin, Jastarnia, Jastrzębia Góra, Jelcz, Laskowice, Józefów, Jurata, Jantar, Jarosławiec, Jarnołtówek, Jelenia Góra, Jugowice, Jeziorowskie, Jędrychówko, Jelenia Góra, Jachranka, Kal, Kalbornia, Kąty Rybackie, Kielce, Kobyłka, Komornica, Konstancin Jeziorna, Krąg, Karpacz, Karwia, Kazimierz Dolny, Kołobrzeg, Kosewo, Kościelisko, Krynica Zdrój, Kudawa Zdrój, Krasnobród, Krynica Morska, Krzyże, Kiersity, Kruklanki, Korczyna, Kłodzko, Kraków, Kudowa Zdrój, Kętrzyn, Koszalin, Krasne Dłusko, Kamień Pomorski, Kędzierzyn, Koźle, Konin, Kowoary, Krosno, Kuźnia Raciborska, Krynica, Lądek Zdrój, Leżajsk, Lubasz, Lublin, Lubrza, Leśna, Lubniewice, Laskowiec, Legionowo, Łazy, Łeba, Ługwałd, Łagów, Łańsk, Łączyno, łódź, Łajski, Łąki Radzymińskie, Łomża, Łowicz, Łuków, Mielno, Unieście, Mierzyn, Międzygórze, Międzywodzie, Międzyzdroje, Mikoszewo, Młynowo, Mrągowo, Maradki, Mierki, Mikołajki, Modlin, Mrzeżyno, Muszyna, Maradki, Myczków, Mała Wieś, Małsz Ostrów, Marki, Mąchocice, Malbork, Mielec, Międzychód, Mikorzyn, Miłosław, Modlnica, Mosina, Mostowice, Nidzica ,Niechorze, Niesulice, Nowęcin, Niegoszcz, Nowy Łupków, Nadarzyn, Nadole, Niebylec, Niedzica, Nowogród, Nowy Sącz, Nysa, Opolnica, Orzechowo, Osieck, Otwock, Oborniki Śląskie, Olecko, Oleśnica, Olsztyn, Ostrzyce, Osowiec, Osieki, Pobiedziska, Pobierowo, Pogorzelica, Polanica Zdrój, Polańczyk, Pomlewo, Poronin, Poznań, Przysłup, Piwniczna Zdrój, Płotki, Poddąbie, Porażyn, Puszczykowo, Pasym, Pławnica, Polska, Wieś, Piątnica, Piaseczno, Pomiechówek, Paszkówka, Pisz, Pyskowice, Rewal, Rowy, Ruciane, Nida, Rybical, Ryn, Rzecin, Rabka, Rusinowo, Rynia, Ruda, Radziejowice, Radgoszcz, Raszyn, Reszel, Raciborz, Rymanów, Rytro, Sarbinowo, Sasek, Sianożęty, Sława, Szklarska Poręba, Smardzewice, Somonino, Sopot, Stegna, Studzienice, Sulejów, Szarlota, Szczyrk, Stare Jabłonki, Sołtmany, Szczawa, Szczawnica, Sękocin Las, Sękocin Stary, Siedlec, Stare Sady, Siemiany, Siedlce, Siestrzeń, Słupsk, Skrzynki, Sękowo, Skawina, SoliStęszew, Sulejówek, Suwałki, Swolszewice Małe, Ślesin, Środa Śląska, Świecie, Świerklaniec, Świnoujście, Toruń, Teresin, Tuchola, Turzyn, Tarnobrzeg, Tarnowo Podgórne, Tarnów, Torzym, Trzebieszowice, Ustka, Ustroń, Ustrzyki Dolne, Ustronie Morskie, Warka, Warszawa, Warszawa, Wesoła, Wieliczka, Wilimy, Włocławek, Wolsztyn, Wrocław, Wejsuny, Węgorzewo, Wisła, Wydminy, Warchały, Wągrowiec, Wąsosze, Wołów, Wilczyn, Wólka, Wleń, Wiązowna, Wola , Muntowska, Zakopane, Zawoja, Zieleniec, Zamość, Ząbki, Złockie, Zielonka, Żabieniec, Żarki, Żanęcin,


Ostatnio Dodane

 
Dom Wczasowy Simurg
Mikoszewo


Zajazd Ustronie
Konstancin - Jeziorna


POWROTY - Domy Gościnne
Stegna


Hotel Natura Mazur ****
Warchały


Hotelik nad Stawem
Wola Ducka


Apartamenty
Krynica Morska


Ośrodek Wypoczynkowy
Inter Piast
KalborniaCopyrights © oit.pl 2013

Polityka prywatności